این وبلاگ همزمان با روز برنامه نویسی(با کمی تاخییر ) آغاز به کار کرد منتظر انتقادات و پیشنهادات شما بزرگ واران هستیم.