این سوال اول که سوال C کدفورسز هستش :

ترجمه: میگه به یه رشته استرینگ خوب میگیم اگر فقط از p حرف اول الفبا استفاده کرده باشه و هیچ تیکه ایی به طول حداقل 2 آینه نباشه حالا رشته استرینگ S  رو میده (حرف های کوچک) این رشته خوب هم هست بعد میگه رشته استرینگ بعدی رو به ترتیب الفبا چاپ کن که خوب هم باشه اگر هم وجود نداشت NO چاپ کن.
ورودی :
در خط اول (1 ≤ n ≤ 10001 ≤ p ≤ 26) میاد که p تعداد حروف مورد استفاده از اول الفبا می باشد و n طول رشته S می باشد در خط بعدی رشته S میادکه یه رشته خوب هستش.
خروجی:
رشته خوب بعدی در صورت وجود چاپ کنید در غیر این صورت NO چاپ کنید.
ورودی های نمونه رو از توی لینک ببینید (خسته شدم)

جواب رو چند روز دیگه میزنم کد من رانگ خورد ولی باز درستش کردم موفق باشیید :)