طرح ها و انتقادات و پیشنهادات رو اینجا بزارید ممنون :) اینا رو بصورت خصوصی نزارید :دی