در اسنجا هر نوع سوال چه سوال عملی و چه سوال تئوری قرار بدید و ما چند روز بعد سوال رو رو سایت قرار میدیم اگه دوستان جوابی نداشتند ما خودمون جواب رو به هر صورت پیدا میکنیم 

(دو نکته مهم :1-سوال های حل نشده قرار ندهید 2- لطفا سوالات رو به صورت خصوصی قرار دهید )ممنون:)