مسابقات ای سی ام شریف قرار هستش در 10 مهر ماه برگزار شه 

لینک

حتما شرکت کنید :)